A oto czardasz cygaƄski w naszym wykonaniu - (*.mp3):


                          "O doj tele, o Roma bashavel..."


              i kilka piosenek bardzo znanych... - (*.mp3):
                                 "W piwnicznej izbie"

                          "Hej bystro woda"

                          "Cyganeczka Zosia"